کوشش ایران بازار اخبار اقتصادی و بازرگانی

کوشش: ایران بازار اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی پایان انتظار خودروها در صف‌های عوارضی

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های وزارت راه و شهرسازی از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی تا نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: جهت این اقدام یک روش پرداخت تعری

پایان انتظار خودروها در صف‌های عوارضی

پایان انتظار خودروها در صف های عوارضی

عبارات مهم : پروژه

معاون ساخت و توسعه آزادراه های وزارت راه و شهرسازی از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی تا نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: جهت این اقدام یک روش پرداخت تعریف خواهد شد و از اتلاف وقت خودروها پشت گیت های عوارضی جلوگیری می کند.

به گزارش ایسنا، سید حسین میرشفیع عضو هیئت مدیره و معاون ساخت و توسعه آزادراه ها در نشست هم اندیشی با مهندسان مشاور در بخش قراردادهای مشارکتی و پروژه های آزادراهی اظهار داشت: این جلسه بر چهار توصیه مبنی بر همفکری و مشورتی بودن جلسه، فهم و برداشت مشترک، عملیاتی شدن مباحث در این هم اندیشی و دستیابی به نگرش متفاوت نسبت به نظام فنی و اجرایی تأکید دارد.

وی افزود: در واقع با توجه به اهمیت بالای مدیریت، تضمین کیفیت و کارایی پروژه، انتظار می رود که اجرای پروژه مطابق بخش نامه ها و مصوبات باشد.

پایان انتظار خودروها در صف‌های عوارضی

معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل تأکید کرد: نوع قراردادها نیاز به بازبینی دارد و باید جهت ایجاد انگیزه نزد سرمایه گذار، یکسری مشوق های مالی تعریف شود. در واقع نیازمند یک نظر تازه جهت همکاری بخش شخصی هستیم.

میرشفیع با اشاره به تدوین نظام نامه تعیین حدود وظایف و ارتباطات میان ارکان پروژه های عمرانی بخش آزادراهی از طریق همکاری عمومی-خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نظام نامه مذکور جهت نخستین بار تهیه شده است هست، لذا نیازمند بازبینی و دقت زیاد جهت پاسخگویی به مباحث است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های وزارت راه و شهرسازی از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی تا نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: جهت این اقدام یک روش پرداخت تعری

عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل تصریح کرد: در اجرای آیین نامه قانون همکاری در آزادراه ها باید منفعت عمومی و سرمایه گذار برآورده شود.

وی به بهره گیری از دانش و ابزارهای نوین همچون فناوری اطلاعات در فرایند ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل اشاره کرد و گفت: توسعه IT در زیرساخت باعث کم کردن هزینه ها و زیاد کردن دقت در اجرا شده است است و می توان از این فناوری ها به خاص در بخش آزادراهی بهره مند شد.

معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل یادآور شد: روش های کنترل پروژه سال به سال در حال تحول است و اگر مبنای کار ما صدور خدمات فنی-مهندسی باشد، باید خود را با دانش روز کنترل پروژه منطبق کنیم و این روش ها در داخل کشور مورد بازبینی قرار گیرد.

پایان انتظار خودروها در صف‌های عوارضی

میرشفیع با بیان اینکه «در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل مقرر شده است از روش های سنتی فاصله گرفته شود» اظهار داشت: در حال تلاش جهت فراهم کردن مقدمات ارسال الکترونیکی صورت اوضاع ها هستیم. همچنین مستندسازی پروژه باید با دقت اوج و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به الزامات قراردادهای مشارکتی بیان داشت: در این الزامات بحث کنترل کیفیت از اهمیت خاص ای برخوردار است که به وسیله سرمایه گذار انجام می شود و دولت در این خصوص زیاد به تضمین کیفیت می پردازدد که نیازمندبه کارگیری نظام نامه جدیدی است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های وزارت راه و شهرسازی از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی تا نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: جهت این اقدام یک روش پرداخت تعری

عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته چند قرارداد تضمین کیفیت منعقد شده است است و از نتیجه های ٖآن ها در جلسه امروز جهت همفکری استفاده خواهد شد.

عضو هیئت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل با اشاره به وجود ضعف در بخش ژئوتکنیک و هیدرولوژی بیان داشت: هنگامی که بخش شخصی مسئولیت پروژه را بر عهده دارد، توجه دقیق تری به کیفیت اجرا خواهد داشت. کم توجهی به هیدرولوژی راه ها و ارائه مطالعات ضعیف موجب زیاد کردن هزینه های بهره بردار می شود.

پایان انتظار خودروها در صف‌های عوارضی

وی با تأکید بر رعایت آیین نامه ایمنی راه ها در هنگام ساخت پروژه بیان داشت: کار ارائه شده است از سوی مهندسان مشاور، پیمانکاران و شرکت ساخت و توسعه تأثیر زیادی بر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی دارد. رعایت دقیق آیین نامه ایمنی راه ها به منظور کم کردن تلفات در راه ها مورد انتظار مردم از جامعه مهندسی است.

میرشفیع توجه به معماری و منظر راه را مهم خواند و گفت: نباید ساخت یک بزرگراه فقط از نظر طرح هندسی نگاه شود. توجه به معماری و منظر راه از خستگی دید کاربر جلوگیری نموده و احتمال خطر تصادفات را کم کردن می دهد. از طرفی در ازدراه ها می توان با طرح مناسب منظر، جاذبه توریستی و درآمدزایی ایجاد کرد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل در ادامه بیان داشت: درصورتی که مطالعات ترافیکی به درستی انجام نشود، سرمایه گذار در موقع بهره برداری و استهلاک سرمایه با مسئله مواجه می شود.

میرشفیع در آخر از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی در سراسر آزادراه های کشور تا نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: جهت این اقدام یک روش پرداخت تعریف خواهد شد و از اتلاف وقت خودروها پشت گیت های عوارضی جلوگیری می کند. با توجه به ضوابط اخذ عوارض الکترونیک در طراحی آزادراه باید تغییراتی ایجاد شود.

واژه های کلیدی: پروژه | آزادراه ها | سرمایه گذار | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz