کوشش ایران بازار اخبار اقتصادی و بازرگانی

کوشش: ایران بازار اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است / مدیر اتحادیه املاک کشور

رئیس اتحادیه املاک کشور : حدود ۱۲ درصد از زیاد کردن قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبرو خواهیم شد.

۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است / مدیر اتحادیه املاک کشور

مدیر اتحادیه املاک کشور: ۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است

عبارات مهم : ایران

رئیس اتحادیه املاک کشور : حدود ۱۲ درصد از زیاد کردن قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبرو خواهیم شد.

به گزارش تسنیم به نقل از محمدقلی خسروی مدیر اتحادیه املاک کشور نیز در برنامه گفت وگوی خاص خبری گفت: حدود 12 درصد از زیاد کردن قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبرو خواهیم شد.

وی افزود: اکنون که قیمت ها زیاد کردن یافته عقب نشینی فروشنده ها از فروش واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است.

۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است / مدیر اتحادیه املاک کشور

خسروی گفت: بیشترین زیاد کردن قیمت در مناطق 5 و 22 پایتخت کشور عزیزمان ایران روی داده است ولی در مناطق دیگر پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرستانها چنین زیاد کردن قیمتی وجود ندارد.

فرشید پورحاجت نایب مدیر اتحادیه کانون انبوه سازان کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه نیمی از واحدهای ساخته شده است به وسیله انبوه سازان بیش از 80 متر مساحت دارند، گفت: زیاد متقاضیان مسکن واحدهایی با کمتر از این متراژ می خواهند و باید ریشه یابی شود که آیا بخش تولید به رغم اینکه در پی متقاضی است ولی واحدهایی می سازد که متقاضی جهت آن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه املاک کشور : حدود ۱۲ درصد از زیاد کردن قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبرو خواهیم شد.

وی افزود: قوانین موجود دست بخش تولید را بسته و ضوابط شهرسازی موجب شده است است این بخش نتواند بر اساس ظرفیت و نیاز بازار مسکن تولید کند.

پورحاجت گفت: اگر بر اساس تقاضای بازار مسکن ساخته بودیم اکنون دچار تورم در این بازار نبودیم.

وی افزود: یکی دیگر از پرسشها بخش تولید؛ نایاب شدن زمین است و بخش تولید نمی تواند زمین مناسب جهت ساخت و ساز بیابد.

۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است / مدیر اتحادیه املاک کشور

واژه های کلیدی: ایران | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz